Medlemszonen

Login

Baggrunden for netværket er:

At få skabt et forum, hvor offentlige ledere, kan sparre og lære af hinanden om problemstillinger ved at være offentlig leder.

Hvem er netværket relevant for?

Medlemmerne arbejder alle til daglig med strategisk og ledelsesmæssige opgaver.

Hvorfor deltage i strategisk offentlig ledelse?

Netværksmedlemmerne finder her et forum, hvor man:

  • Kan blive inspireret af andre
  • Sparring hos hinanden
  • Diskutere aktuelle udfordringer hos medlemmerne

Netværksfacilitatoren:

Netværksfacilitatoren er Henrik Bro, tlf.: 92 72 98 25, Mail: hb@eucnordvest.dk

Netværksfacilitatoren afdækker netværksmedlemmernes ønsker til aktiviteter samt udførelsen af det praktiske som at udsende indkaldelser og referater.

Opret medlemsskab

Er du ikke medlem? Så opret dig på her og få adgang med det samme.

Et medlemskab af Netværk Nordvest er genvejen til udvikling af din virksomhed og/eller organisation. Netværk Nordvest er netværket, som opbygger gode relationer mellem erhvervsvirksomheder og –folk i Nordvestjylland. Spændende medlemsbriefinger og exclusive netværksgrupper med debat, inspirationen og meningsudveksling. Netværk Nordvest er for alle med hang til udvikling og innovation.