Medlemszonen

Login

Baggrunden for netværket:

Hvem er netværket relevant for?

Medlemmerne arbejder alle til dagligt med strategiske ledelsesmæssige opgaver.

Hvorfor deltage i strategisk ledelse netværk?

  • Sparring om ledelsesmæssige problemstillinger
  • Diskussion om daglige udfordringer
  • Sparing om nye strategiske beslutninger
  • Byder ind med løsningsforslag og andet input
  • Vidensdeling

Netværksfacilitatoren:

Netværksfacilitatoren er Henrik Bro, tlf.: 92 72 98 25, mail: hb@eucnordvest.dk

Henrik afdækker netværksmedlemmernes ønsker til aktiviteter samt udførelsen af det praktiske så som udsende indkaldelser og referater.

Opret medlemsskab

Er du ikke medlem? Så opret dig på her og få adgang med det samme.

Et medlemskab af Netværk Nordvest er genvejen til udvikling af din virksomhed og/eller organisation. Netværk Nordvest er netværket, som opbygger gode relationer mellem erhvervsvirksomheder og –folk i Nordvestjylland. Spændende medlemsbriefinger og exclusive netværksgrupper med debat, inspirationen og meningsudveksling. Netværk Nordvest er for alle med hang til udvikling og innovation.