Medlemszonen

Login

Netværksbeskrivelse:

Lean netværket er et forum, hvor lokale virksomheder kan få inspiration, læring og sparring om Lean.

Netværket er baseret på praktikken, så det tilstræbes at få så mange hands-on aktiviteter som muligt.

Det vil sige, at de fleste af møderne skal indeholde konkret sparring på udfordringer, eller en opgave, som skal løses ude i virksomheden.

Deltagere og forventninger:

 Netværket er relevant for folk, som arbejder med Lean på virksomheden, og netværksdeltageren arbejder med Lean på daglig basis.

Netværket skal være lokalt funderet, og der skal max. være 10-12 medlemmer.

Da det er en lille gruppe, skal der herske stor mødedisciplin. Dvs. man har fælles forståelse for, at hvis først man har meldt sig til et møde, skal der meget til for at aflyse.

Netværket baseres på tillid og fortrolighed.

Optagelse i Lean netværket kræver godkendelse fra alle netværksmedlemmer, og alle har veto ret.

Indhold:

Vi bestræber os på at krydre netværksmøderne med:

  • Foredrag
  • Virksomhedsbesøg
  • Workshops hos netværksmedlemmerne
  • Evt. en årlig udflugt, hvor der afsættes en hel dag

Vi har alle set firma-strategier, så det bruger vi ikke tid på. Vi vil hellere bruge tid på Lean.

Netværket skal kunne give os noget, som vi kan bruge i dagligdagen.

Vi skal bestræbe os på at være specifikke/dybe i vores tilgang til emner, så vi ikke behandler emnerne for overordnet.

Praktiske informationer:

Netværksfacilitator er Jean Sorin-Christensen, tlf.: 99 19 19 19 - mail: jsk@eucnordvest.dk

Der afholdes 4 møder årligt ude hos netværksmedlemmerne (kan også være hos andre virksomheder, hvor der f.eks. er aftalt rundvisning).

Der sendes Doodle ud med 3 mulige datoer.

Vi starter med frokost kl. 12, og et møde vil typisk slutte kl. 15.30.

Efter hvert møde sender facilitatoren en mail ud med highlights fra mødet.

Opret medlemsskab

Er du ikke medlem? Så opret dig på her og få adgang med det samme.

Et medlemskab af Netværk Nordvest er genvejen til udvikling af din virksomhed og/eller organisation. Netværk Nordvest er netværket, som opbygger gode relationer mellem erhvervsvirksomheder og –folk i Nordvestjylland. Spændende medlemsbriefinger og exclusive netværksgrupper med debat, inspirationen og meningsudveksling. Netværk Nordvest er for alle med hang til udvikling og innovation.