Medlemszonen

Login

Deltagere og forventninger:

Deltagerne er alle, der ønsker viden om 3D print og scan på forretningsmæssigt plan

Forventet udbytte for at deltage i 3D netværket:

 • Sidste nye viden
 • Lære af andres erfaringer
 • Undgå at gøre de samme fejl med 3D teknologier.
 • Have et netværk at trække på, når man står med et aktuelt problem.
 • Kendskab til mulige lokale samarbejdspartnere.

Forventning til deltagerne:

 • At man deltager aktivt i netværksmøder og i fastlæggelse af ønsker til kommende møder.
 • At man er åben for at optage nye medlemmer i netværket.
 • At vi sammen tilstræber at være 20-30 medlemmer i netværket, så der er en vis forskellighed.
 • Netværket får den bedste kvalitet, når medlemmerne er engagerede og bidrager til aktiviteter, ved at foreslå kommende aktiviteter, åbne deres virksomheder for besøg, give facilitator input til spændende oplægsholdere, ny viden på området m.m.

Indhold:

 • Systematiseret erfaringsudveksling.
 • Oplæg fra specialister.
 • Besøg på virksomheder.
 • Studieture og ekskursioner.
 • Sparring om aktuelle udfordringer.
 • Lokalt netværk, man kan kontakte eller blive kontaktet af.
 • Ved alle møder tilstræbes det, at deltagerne får ny viden, bedre kendskab til en anden virksomhed, inspiration til det daglige arbejde m.m.
 • EUC Nordvest vil orientere om aktuelle tilbud af relevans for netværket.
 • På de møder der tidsmæssigt kan passe holder vi "bordet rundt"

Praktiske informationer:

 • Netværket er en del at Netværk Nordvest. Deltagerne er enten tilmeldt som enkeltpersoner eller har et firma/organisations medlemskab. Alle medlemmer har mulighed for at deltage i briefinger i Netværk Nordvest.
 • Der afholdes 4-5 årlige møder i netværket. På det sidste møde i kalenderåret indsamles ønsker og forslag til næste års aktiviteter, herunder indhold i møderne, tidspunkter, forslag til ekskursioner m.m.
 • Møderne afholdes forskellige steder afhængigt af indhold, hvs der er oplægsholdere o.l. er det oftest på EUC Nordvest, Kronborgvej 119, 7700 Thisted.
 • Netværksfacilitator er projektleder Bente Homann, telefon 30106550, mail bsh@eucnordvest.dk. Facilitator udsender referater efter hvert møde og mødeindkaldelser til kommende møder.

Opret medlemsskab

Er du ikke medlem? Så opret dig på her og få adgang med det samme.

Et medlemskab af Netværk Nordvest er genvejen til udvikling af din virksomhed og/eller organisation. Netværk Nordvest er netværket, som opbygger gode relationer mellem erhvervsvirksomheder og –folk i Nordvestjylland. Spændende medlemsbriefinger og exclusive netværksgrupper med debat, inspirationen og meningsudveksling. Netværk Nordvest er for alle med hang til udvikling og innovation.